Visie

Als Carla Rovers vormgeving stad en landschap is het mijn taak om in de huid van de opdrachtgever te kruipen, om te weten te komen wat zijn drijfveer is. De mens staat centraal in het ontwerp, zijn wensen en eisen, zijn voor mij de bouwstenen waarmee ik werk. Hierbij houdt ik rekening met het gebruik, functies, beleving, materialisatie, detaillering en sfeer van de tuin. 

Ik treed op als ontwerper en adviseur en stel mij op in dienst van de opdrachtgever.

De mens staat steeds verder af van de natuur. Daarom vindt ik het belangrijk de natuur dichter bij huis te brengen.

Beplanting is belangrijk voor elk landschap en elke tuin. Aan de beplanting kun je zien op welke plek je bent. Is het droog of vochtig, bestaat de grond uit klei, zand of veen, is er veel zon of juist veel schaduw? Met de juiste beplanting op de juiste plek kan er veel ecologische waarde ontstaan voor dieren en insecten. De kleinste tuin kan op deze manier haar steentje bijdragen aan de lokale flora en fauna.

Door van een specifieke situatie uit te gaan, kies je soorten die bij elkaar en bij de plek passen. Dat geeft minder onderhoud, waardoor jij meer kunt genieten van de tuin. Vanzelfsprekend wordt in het beplantingsplan zorgvuldig gelet op de gewenste kleur, vorm, structuur en bloeiwijze.

De architectuur van een woning en tuin hangen nauw samen met elkaar. Een goede tuinarchitect kan de sterke kanten van een woning benadrukken en de mindere kant maskeren. Het fijnste is om als tuinarchitect bij de beginfase bij het ontwerp van de tuin betrokken te worden.

Soms heeft de bouwkundig architect al de terrassen, inrit e.d. ingevuld en mag de tuinarchitect met de beplanting aan de slag…… Deze werkwijze haalt niet het maximale uit de mogelijkheden die tuinarchitectuur biedt. Want tuinarchitectuur gaat niet in de eerste plaats om beplanting, maar om de beleving van de buitenruimte.

Laat de verschillende architecten met elkaar werken vanaf het allereerste begin. Zo krijgt de opdrachtgever het beste van twee werelden.