Blog juni 2020. In deze droge tijden word je weer met de neus op de feiten gedrukt. Water is van levensbelang ook voor de tuin. Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk water, regenwater wel te verstaan op te vangen in je eigen tuin. Ik heb in mijn tuin de keuze gemaakt voor een beplante wadi. De wadi als accent. Maar wat is een wadi eigenlijk?

Wat is een wadi?

Een wadi is een infiltratie- of bufferingsvoorziening, waarin het dakwater of het water van bestrating in afgevoerd wordt. Via het maaiveld door goten of ondergronds via de hemelwaterafvoer wordt het regenwater naar de wadi geleidt.

Beplanting in de wadi.

Ik wil mijn tuin een natuurlijke uitstraling geven, daarom heb ik de keuze gemaakt om de wadi te laten begroeien. De begroeiing van de wadi wordt een geheel met de bloemenweide die ik ga zaaien in de tuin. Doordat in de wadi een vochtige bodem aanwezig is zullen hier andere bloemen groeien dan in het hogere gedeelte. Als je vaste planten wilt toepassen kun je de bodem eerst verrijken. Vaste planten die het goed doen in de wadi zijn o.a.: Achillea ptarmica, Alchemilla mollis, Aster laevis, Coreopsis tripteris, Rudbeckia, Salvia nemorosa, Veronica gentianoides e.a. Er zijn ook siergrassen, heesters en bomen die de wisselende waterstanden aan kunnen.

Kruiden in de wadi_Bron: pinterest

De techniek.

Een wadi kan op verschillende manieren opgebouwd zijn, afhankelijk van de grondsoort. Bij mij in de tuin ligt fijn zand met een klein beetje leem. In deze grondsoort kan het water snel wegtrekken. Heb je kleigrond dan is het noodzakelijk om bijvoorbeeld een grindkoffer aan te brengen in het laagste gedeelte van de wadi. Het overtollige water kan via een slokop naar een sloot of riolering worden afgevoerd.

Hoe groot moet de wadi zijn om al je regenwater van het dak en bestrating op te kunnen vangen? De doorlatendheid van de bodem is erg belangrijk voor de bergingscapaciteit van de wadi. De standaard regel is dat het water binnen een uur uit de wadi weggetrokken moet zijn. Een wadi staat dus niet direct in contact met het grondwater. Natuurlijk moet je de wadi ook onderhouden een met een bloemenweide ingezaaide wadi maai je twee maal per jaar. Vraag voor technisch advies altijd een professional. Is een beplante wadi iets voor jou?

In een volgende reeks blogs over de natuurtuin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voedselbos en moestuin
  • Onderhoud natuurtuin

Met vriendelijke groet, Carla Rovers