Blog januari 2020

Woon je in het buitengebied en wil je erf (niet zijnde woonbestemming) of de ruimte buiten het erf anders gaan gebruiken? Heb je genoeg van de kale weilanden om je huis en wil je mee werken aan meer diversiteit in beplanting voor mens en dier en een goede waterhuishouding? Wil jij een positieve bijdrage leveren aan het milieu en of de natuur? Dan kun je kijken of er subsidie mogelijkheden zijn. Wil je weten hoe dat werkt?

Subsidie

Er zijn verschillende manieren mogelijk om subsidie aan te vragen, kijk op deze website welke mogelijkheden ervoor jou zijn. https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/
Is de locatie geschikt voor een kikkerpoel of zijn er subsidiemogelijkheden voor andere landschapselementen? Wil je kijken of jouw locatie geschikt is voor uilen? Op deze vragen krijg je antwoord.

Kikkerpoel

Het Brabants Landschap heeft bijvoorbeeld een ‘subsidieregeling Natuur Noord-Brabant’ of Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. In het kader van deze regelingen kunnen bijdragen worden verstrekt voor de aanleg van landschapselementen en voor herstel van cultuurhistorische landschapselementen. Elk jaar opnieuw wordt gekeken of gelden voor deze regelingen beschikbaar worden gesteld.

Wat zijn landschapselementen?

Dit zijn bijvoorbeeld: singels, bosjes, hagen of heggen, bomenrij, solitaire boom, hoogstamboomgaard, poelen e.d. Voor deze elementen moet inheems plantmateriaal gebruikt worden. Bomen en heesters die van nature voorkomen bij jou in de buurt.

Regels

Brabants Landschap heeft enkele regels opgesteld waaraan je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Kijk eens op de website van Brabants landschap en vul de gegevens van jouw project in.

Meer diversiteit, minder plagen

Door deze landschapselementen aan te leggen wordt het landschap maar zeker ook jouw tuin mooier. Je staat meer in contact met de natuur om je heen. Door bijvoorbeeld een diversiteit aan verschillende boomsoorten te gebruiken komen er veel insecten en vogels naar jou plek en heb je minder last van plagen.

Kom je niet in aanmerking voor subsidie en wil je toch een natuurtuin, kan dat natuurlijk ook. Een mooie klimaatboom of een bloemenweide is ook mogelijk in jou achtertuin.

Word je enthousiast en wil jij ook een natuurtuin, misschien haal je hier inspiratie uit! Of maak een afspraak, dan kijken we wat ik voor jou kan betekenen.

In een volgende reeks blogs over de natuurtuin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inrichting natuurtuin
  • Water in de natuurtuin.
  • Ontdek de planten die in je omgeving voorkomen
  • Voedselbos en moestuin
  • Onderhoud natuurtuin

Met vriendelijke groet, Carla Rovers