Blog december 2020. De inspiratie voor mijn borders vindt ik in het principe van de bloemenweide. Het landschappelijke, de ijle bloemen, de diversiteit en het speelse dat vindt ik leuk. Dit principe kan worden vertaald in een border die het jaarrond interessant is. Waarin ook struiken, bomen, groenblijvers en bollen zijn verwerkt. In de natuurtuin is een echte inheemse bloemenweide onmisbaar. Maar voordat een bloemenweide mooi is, moet eerst een goed maaibeheer toegepast worden.

Bloemenweide

De bloemenweide laat in beginsel waarschijnlijk niet veel bloemen zien. Tijdens het eerste jaar moet geïnvesteerd worden in de bodem. Voordat begonnen kan worden met inzaaien wordt de bodem bewerkt, hierdoor komen onkruiden zoals Melde en Perzikkruid op. Door 4-5 keer per jaar te maaien en af te voeren worden deze kruiden onderdrukt en de bodem verschraald. Dit kan niet als je kiest om in het eerste jaar een akkermengsel mee te zaaien. Dit laatste mengsel zou kunnen zorgen voor direct meer bloei.

Vanaf het tweede jaar kan overgegaan worden op een á twee keer maaien en afvoeren per jaar. Doe dit elk jaar rond dezelfde tijd en er wordt een stabiele bloemrijke vegetatie verkregen. Het maaien van een bloemenweide wordt afgestemd op hoe voedselrijk de bodem is. Heb je voedselrijk bloemrijk grasland maai dan in mei-juni en in augustus-september. Is de bodem schraal dan hoef je nog maar 1 keer per jaar te maaien en af te voeren. Voordeel: vele bijen, hommels en vlinders genieten van dit paradijsje. De bloemenweide bestaat uit zaden van veelal inheemse beplanting. Je kiest je bloemenweidemengsel dus ook uit voor de bodem waarop je zaait.

Maaibeheer

Project: Plancompagnons landschapsarchitecten b.n.t.

Een voordeel van een bloemenweide is dat bijen en vlinders eropaf komen. Is de bloemenweide al geheel verschraald kan er een gefaseerd maaibeheer plaatsvinden. Hierdoor blijf je langer bloemen houden in de bloemenweide. Het gefaseerd maaien is niet alleen van belang in de zomermaanden maar ook in het najaar, zodat ook kortlevende en tweejarige plantensoorten goed in zaad komen en zich kunnen uitzaaien. Door het gefaseerd maaibeheer ontstaan verschillende hoogten in het oppervlak, waardoor de weide een extra accent krijgt en meer bezoek van bijen en vlinders.