Blog september 2020. Er zijn meerdere manieren om groenten te kweken in een huiselijke sfeer, de alom bekende moestuin, waarbij wisselteelt een belangrijke rol speelt. Maar ook nieuwe en innovatieve manieren zijn in opkomst, zoals: urban farms. Hieronder wordt verstaan dat je met ledlampen die het zonlicht nabootsen het mogelijk is om (micro)groenten te kweken, ook bij je thuis! Kijk eens naar onder andere: Planthive en mother.life.

Hoe je jou groenten- en fruittuin opzet is afhankelijk van de ruimte die je hebt, het fenomeen voedselbos is bij de particulier misschien nog niet zo bekend, want ook op kleine schaal kun je ook aan deze trend meedoen!

Wat is nu een voedselbos precies?

‘Een voedselbos is een door mensen gecreeëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig’. Bron: groenkennisnet 23-12-2019.

Opbouw

De opbouw is vergelijkbaar met een natuurlijk bos in jouw omgeving, maar wordt ingevuld met bijvoorbeeld: hoogstam fruit of noten bomen, laagstam fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, wortelgoed, bodembedekkers zoals bijvoorbeeld de aardbei en klimplanten. Deze opzet is overgenomen om zo min mogelijk concurrentie te hebben van de beplanting onderling en zo dat de beplanting elkaar maximaal ondersteunt. Heb je bijvoorbeeld een singel en wil je deze anders gaan gebruiken? Misschien is een voedselbos iets voor jou?

De opzet is duurzaam doordat beplanting andere beplanting voeden, bestuivers zoals bijen en vlinders zorgen voor voortplanting. Het voedselbos fungeert biologisch als een bos, dus geheel op eigen kracht zonder kunstmest, kraanwater en wieden. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit inheems plantmateriaal.

Dieren in het voedselbos

Er zijn geen boerderijdieren in het voedselbos. De kippen eten de bodem kaal en de varkens woelen de grond om, zodat er geen goed bodemleven in de grond zich kan vestigen. De ondergroei speelt een belangrijk proces in het bos ecosysteem. Maar andere dieren zijn er wel! Vossen dassen, muizen. De bodem krioelt er van de pieren en kevers en in de struiken vindt je bijen, hommels en vlinders. Maar ook vogels zijn van de partij. Vooral de akkervogels leiden onder de intensivering van de landbouw, maar in het voedselbos zijn ze welkom.

Samen met het landschap

Een voedselbos dient ingepast te worden in het landschap, met landschapselementen zoals, hagen, heggen, houtwallen, poelen, singels, bomenrijen e.d. Omdat het voedselbos geen bos is maar ook geen akkerbouw zal het door gebruik te maken van de structuren van het omliggende landschap een onderdeel worden van het landschap. Belangrijk hiervoor is dat de open ruimten in het landschap niet dichtslippen. Door rekening te houden met de grondwaterstand en de grondsoort, de habitat kan er een goed werkend voedselbos gecreëerd worden.

In de laatste blog over de natuurtuin komt het onderhoud van de natuurtuin aan bod.