Zonne-akkers voor duurzame stroom

Plannen van gemeenten om een aantal zonne-akkers aan te gaan leggen is een nobel streven. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in het elektriciteitsnet en een zeer zorgvuldige afweging van de locaties, omvang en onder welke voorwaarden de zonne-akkers geplaatst moeten worden. Deze kwestie kan vanuit verschillende kanten bekeken worden. Moeten we wel landbouwgrond hiervoor opofferen? In hoeverre tast het, het landschap om ons heen aan en kunnen we daarmee leven? We moeten vooruit zegt men, maar wel met beleid en zorgvuldigheid.

Het gevoel van ‘thuis’

Het landschap zegt waar we zijn. Het gevoel van home sweet home krijg ik bij de bossen van Sint Anthonis, de heide en de stuifzanden, de meanderende sloot die langs mijn straat loopt, de weilanden, akkerbouw en het vlakke landschap. Daar ben ik aan gehecht, dat geeft mij het gevoel dat ik thuis ben.

Verandering van het landschap

Velen van ons hebben misschien al ondervonden dat je bij nieuwbouw in het buitengebied het gebouw moet inpassen in het landschap. Vele zonne-akkers die ik heb gezien staan plomp verloren in het landschap…. Dit kan en moet anders. Ook zonne-akkers kunnen ingepast worden in het landschap. Let wel inpassen is niet hetzelfde als verbergen. Zet je er bij wijze van spreken een hoge Taxushaag omheen is dit iets vreemds in het landschap. Elke landschap in Nederland is opgebouwd uit verschillende elementen, zoals bosjes, wallen, singels, bomenrijen e.d.. Neem deze elementen en gebruik deze om de zonne-akker in het landschap te voegen. Maar het staat vast, het o zo bekende landschap zal veranderen.

Ga voor meervoudig ruimtegebruik

Zie de akkers niet als een NO GO area. Stel het kwaliteit van het landschap en respect voor de leefbaarheid voorop. Combineer de akker met recreatie, wandel en fietsroutes, begrazing en andere duurzame grondstoffen zoals olifantsgras en ga voor meervoudig ruimtegebruik! Zorg dat de zonne-akkers gedragen worden door de omwonenden, het kan zoveel meer opleveren dan alleen maar energie!

Kijk eens op: https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/ voor ideeën!
Wat vindt jij een goed idee voor jou leefomgeving?

Met vriendelijke groet,
Carla Rovers
Carla Rovers Vormgeving stad en landschap