Gefladder in de tuin_2/2 

Vind jij het ook zo leuk wakker worden met getsjilp van vogels in de ochtend? Maar dat wordt steeds minder. Het aantal huismussen is drastisch afgenomen in de afgelopen decennia. Zij maken hun nesten onder dakpannen of in holletjes in muren. Door verstedelijking zijn vele daken voor vogels ontoegankelijk geworden, Nederland wordt steeds kaler en schoner. Veel mensen hebben tegels in hun tuin en nog maar weinig gras en bomen. In grote steden zie je al bijna geen mussen meer.

Levensbehoeften
De belangrijkste levensbehoeften van tuinvogels zijn water, voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken. In een echte vogeltuin mogen insecten natuurlijk niet ontbreken. En zo mogelijk is er plek voor kleine zoogdieren en andere organismen. Want hoe gevarieerder en natuurlijker een tuin, hoe aantrekkelijker die is voor vogels. Verscheidenheid aan beplanting is erg belangrijk, zoals: bomen, struiken, hoge en lage inheemse beplanting. Struiken met doorns bijvoorbeeld zijn uitstekende vlucht- en nestplaatsen. Kies ook voor struiken die bessen of fruit dragen, zoals: meidoorn, lijsterbes, appel- of een perenboom.

Variatie
Ook variatie in de tuinopbouw, zoals: vijver, stapelmuurtje, pergola, composthoop en of takkenril maken de tuin een echte vogeltuin. Leg een vijver aan met een ondiep gedeelte waar vogels zich in kunnen wassen en drinken. Oude tegels, klinkers en dakpannen zijn prima materialen voor het aanleggen van een speels hoogteverschil of een lage afscheiding. Zo krijg je een natuurlijke, grillige wand met allerlei kiertjes en holtes en vochtige omstandigheden.

Zo min mogelijk harde materialen
Betegel een tuin, zo min mogelijk. Paden kunnen van halfverharding gemaakt worden of van natuurlijke materiaal, zoals: boomschors. Een grasveldje zorgt voor een perfect wormengebied voor vogels en als je niet frequent maait levert het graszaad voor de zaadeters. Of leg een bloemenweide aan, de bloeiende planten lokken insecten, terwijl pluis en uitgebloeide bloemen nestmateriaal en zaden opleveren. Een kale gevel of dak kan beplant worden.

Onderhoud
Vogels voelen zich thuis in niet al te keurige tuinen. Liggen er bladeren onder de struiken, kun je die laten liggen. Vogels vinden daar hun voedsel. Minder onderhoud aan de tuin vergroot de overlevingskansen van vogels. Vooral in de winter.