Help mijn planten verdrinken!

In het stedelijk gebied is er nog veel werk aan de winkel om de water huishouding op pijl te krijgen en te houden, zodat de neerslag bij pieken geen schade veroorzaakt in of buiten de stad en dat bij lange droogte het platteland er geen last van krijgt. Vele projecten zijn al ontworpen met de doelstelling: De waterhuishouding in de stad. 

Vanuit de overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten en marktpartijen wordt er aan gewerkt om de uitdaging aan te gaan en de klimaatbestendigheid van Nederland vorm te geven. De basis voor nieuw beleid is in de afgelopen tien jaar gelegd in de Nota Ruimte, de Vierde Nota Waterhuishouding, de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het beleid voor de periode 2009 tot 2015 is geformuleerd in het Nationaal Waterplan met een tussentijdse wijziging uit 2014. Het Rijk en de andere overheden hebben in een bestuursakkoord de ambitie geformuleerd om Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te hebben. Nieuwe ontwikkelingen, herontwikkelingen, beheer en onderhoud worden zo uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk extra risico op schade of slachtoffers door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen ontstaan.

Bron: @ atelier Groenblauw.

Wat kunt u doen om de waterhuishouding in uw tuin goed te regelen?
Door de hevige regenval van de afgelopen periode blijft er wellicht langer water staan in uw tuin. Dit water wordt niet tijdig afgevoerd. De bodem is verzadigd. De beste oplossing hiervoor is het water een langere weg af te laten leggen voordat het in de bodem verdwijnt. Kortom het water opvangen, bergen, in drogere periodes kan het water dan weer langzaam vrijkomen.

Dit kan op verschillende manieren:
– Uw regenpijp afkoppelen. Afkoppelen betekent het scheiden van regenwater en afvalwater. Veel van het regenwater dat op straat of op het dak valt gaat nu rechtstreeks het riool van de gemeente in. Hier wordt het regenwater vermengd met afvalwater uit de woningen en wordt het naar de rioolwaterzuivering vervoerd. U kunt helpen door het regenwater van uw dak in uw eigen tuin te bergen. Hiervoor is een infiltratievoorziening nodig. Er zijn eenvoudige oplossingen die u op een leuke manier in uw tuin kunt inpassen. Via een open goot kan het regenwater naar elk gewenst punt in de tuin worden gevoerd. Aan het eind van het gootje moet een kleine verlaging worden aangebracht om de regen te kunnen bergen, voordat het in de infiltratievoorziening kan wegzakken. Of u bergt het water in een grindkoffer en/of infiltratiekrat. U kunt de regenpijp ook aansluiten op een regenton of waterbufferende plantenbak. Let er bij elke oplossing wel op dat de opvangcapaciteit groot genoeg is.
Waarom afkoppelen:
• Bij hevige regenval raakt het riool overbelast en loopt het rioolwater via een nooduitlaat in een vijver of sloot. Dit kan vissterfte en stank tot gevolg hebben.
• Het schone regenwater wordt met afvalwater vermengd en moet dan alsnog gezuiverd worden bij de rioolwaterzuivering. Door het regenwater niet naar de zuivering te vervoeren kan de rioolwaterzuivering beter werken en zijn de zuiveringskosten lager.
• Het schone regenwater wordt afgevoerd in plaats van dat het in de bodem wegzakt. Regenwater afkoppelen en in de bodem laten trekken helpt de verdroging tegen te gaan.
Een grindkoffer is een gat in de grond dat met grof grind of puin is gevuld. Via de grindkoffer zakt het water de bodem in. Het water kan via een gootje of ondergrondse leiding naar de koffer worden geleid. Om dichtslibbing te voorkomen moet rondom een anti-worteldoek worden gelegd.

Een kunststof infiltratiekrat of infiltratiebuis met anti-worteldoek er omheen kan in de grond worden ingegraven. Het regenwater kan via een afvoerleiding naar krat of buis worden geleid en van daaruit in de bodem wegzakken. Er zijn kratten en buizen met verschillende afmetingen. Er is dus altijd een passende oplossing om het water van uw dak te bergen.

Waterbufferende plantenbakken zijn aan de onderkant dicht, gevuld met grind en aarde en daar bovenop is beplanting aangebracht. De bakken zijn voorzien van een drainpijp en een overstort die gekoppeld zijn aan het reguliere regenwaterafvoersysteem. Ze houden een deel van het regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voor het wordt afgevoerd.
Waterbufferende plantenbakken kunnen gebruikt worden in verstedelijkte gebieden, waar regenwater niet of nauwelijks infiltreert door hoge grondwaterstanden, een niet doorlatende ondergrond of wegens vervuilde grond niet mag infiltreren.
De plantenbakken kunnen langs gevels aangelegd worden, zodat de regenpijp er direct in kan uitmonden. Als de bakken langs gevels worden aangelegd, moet de afsluiting van de gevel waterdicht zijn om vochtproblemen in de gebouwen te voorkomen. De bakken kunnen ook geïntegreerd worden in een straatprofiel.
De plantenbakken zijn meestal van beton maar kunnen ook van ander steenachtig materiaal en folie gemaakt worden. Ze zijn rondom waterdicht. De bakken worden gevuld met grind en aarde en beplant. Naast een overstort zijn de bakken voorzien van een drainpijp die zorgt dat het water uit de bak langzaam wegstroomt.

– Vervang tegels door beplantingsvakken.
– Vang het regenwater wat in de tuin valt op in een vijver of wadi, maak een overstort die uitkomt op een regenwatergebruiksinstallatie onder bijvoorbeeld een vlonder.

Terug naar overzicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *