Dit is een landschappelijke inpassing, een kwaliteitsverbetering zogezegd in het mooie Overloon. Een nieuw bedrijfsgebouw wordt ingepast met groene elementen die het landschap van Overloon, Overloon maken. Zoals met bosjes, bomenrijen en poelen.

Landschappelijke inpassing >500 m2
Ontwerp 2017
Gereed ?