Klimaatplan Wanroij

Presentatie klimaatplan Wanroij

Beste inwoners van Wanroij,

Zoals u enige tijd geleden heeft kunnen lezen in dit blad, zijn wij druk bezig om de omgeving rondom de Zichtstraat en de Ploegweg op te knappen en te vergroenen. We hebben veel ideeën mogen ontvangen van mensen uit Wanroij en dit heeft ervoor gezorgd dat Carla Rovers een mooi en compleet plan heeft kunnen maken.

Dit plan willen wij graag aan u voorleggen, en wel op zaterdag 16 oktober. Plaats: het Atrium (Ploegweg). Binnenloop vanaf 10.45 uur en om 11.00 uur geven wij een korte presentatie van de plannen. Daarna is er nog volop ruimte om de ontwerpen goed te bekijken en vragen te stellen.

Koffie en thee staan voor u klaar, u bent van harte welkom.

Schetsontwerp Klimaatplan Wanroij
Beplantingsvoorstel Klimaatplan Wanroij

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep Klimaatplan Wanroij

Tijs van de Hulsbeek
Hanneke van der Velden
Frank van der Velden
Gerry Janszen
Carla Rovers

Samen Wanroij beter klimaatproof maken

Op de hoek van de Zichtstraat en Ploegweg ligt een groot verhard plein. Het is een stenige massa die niet uitdaagt om te verblijven. Dit vond ook initiatiefnemer Tijs van de Hulsbeek en Kees Jozephs. Hij heeft een start gemaakt om dit plein klimaatproof te maken. Doe je mee?

Hittestress en duurzaamheid

Hittestress…. daar hebben we dagelijks mee te maken, de ene week sneeuwt het, de andere week kunnen we in een T-shirt naar buiten. Verharding heeft een negatief effect op hittestress. Op plekken met veel verharding is het warmer en door de hoofdzakelijke dichte structuur kan water zich moeilijk een weg vinden. Door bestrating om te zetten in beplanting ontstaat er een plezierige plek voor mens en dier.

Tuin voor iedereen

Het idee is om op de hoek Zichtstraat en Ploegweg een klimaatbestendige tuin te maken voor en door Wanroij. Een tuin waar ontmoeting met vrienden, familie, buurtgenoten en klimaatadaptatie centraal staat.

Carla Rovers Vormgeving stad en landschap heeft opdracht gekregen van gemeente Sint Anthonis om het schetsontwerp voor de klimaatbestendige tuin te maken. Het adviesbureau Jens ingenieurs en adviseurs uit Helmond zal de technische uitwerking voor hun rekening nemen.

Participatie

Wij willen graag jouw mening horen, doe je mee?
Voordat gestart kan worden met het klimaatproof maken van deze stenen massa, worden jij en verschillende verenigingen en stichtingen, benaderd om mee te denken in dit proces. Er is een werkgroep opgestart om de participatie te begeleiden. Nadat we jullie ideeën verzameld hebben door middel van de enquête, willen we jullie een ontwerpschets voorleggen. Hierin zullen we zo veel als mogelijk jullie wensen in verwerken. Hierbij respecteren we de wensen van de opdrachtgever. Er lijkt een actief draagvlak te ontstaan voor beheer en onderhoud, dit wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst.

Wil je meer weten over dit project of wil je je actief inzetten voor dit positieve initiatief, kun je je aanmelden bij Hanneke van der Velden, 06 12526170 (na 18:00 uur) of klimaatplanwanroij@gmail.com. Je krijgt dan telkens een e-mail als er nieuwe informatie is.

Je wordt op de hoogte gehouden van dit project via het Wanroijs nieuws en de website samensintanthonis.nl  en er de facebookpagina: Klimaatplan Wanroij

Wij wensen je veel positiviteit,

Uitkomst enquête