28 februari 2023

Aanplanten klimaattuin

Met dank aan de hoveniers van TOVOtuinen, Truus die als vrijwilliger super hard gewerkt heeft en dank aan Arie voor de lekkere koffie en koekjes. Dank voor de hele belangstellenden die een kijkje kwamen nemen. Het is nu wachten op zon en regen zodat de planten goed gaan groeien!

19 februari 2023

We gaan de klimaattuin aanplanten! Doe je mee?

Op 28 februari gaan we het project de klimaattuin in de Zichtstraat aanplanten!

Wellicht heb je het al gezien, er ontstaat een mooie tuin aan de Zichtstraat Wanroij. De ‘open’ verharding ligt erin, de borders zijn nog leeg.

Tuincentrum van de Hulsbeek heeft de planten geleverd en TOVO tuinen heeft de opdracht gekregen om de klimaattuin aan te planten. Volgende week worden de laatste werkzaamheden verricht.

Wij zijn er klaar voor.

Ik heb er zin in om deze tuin op te leuken met fleurige borders. Heb je zin om met mij en TOVO tuinen mee te doen? Je bent van harte welkom! Kom kijken, maak een babbeltje, schenk koffie of steek de handen uit de mouwen! Heb je even een uurtje over? Kom erbij.

Ik zie je graag vanaf 10:00 uur, dan kunnen de hoveniers alvast het voorwerk doen. Neem eventueel een eigen schep, handschoenen en laarzen mee. We hopen we op mooi weer, we maken er een leuke dag van!

Met vriendelijke groet,

De werkgroep klimaattuin
Tom Vonk, Job Albers, Nell van de Velden en Carla Rovers

25 januari 2023

Alles wordt nog even goed nagekeken en afgewerkt en dan mag het leuke werk beginnen! Het aanplanten. De datum is nog niet bekend, ik houdt jullie op de hoogte.
De planten worden geleverd door Tuincentrum van de Hulsbeek. De planten worden geplant door TOVOtuinen samen met een ieder die wil meehelpen. Het onderhoud van de tuin wordt ook een gezammenlijk project tussen TOVOtuinen, An ’t Hoag en vrijwilligers. Samen maken we er een leuke tuin van!

4 januari 2023

Alweer een stukje verder. Helaas gaat het planten pas in februari gebeuren. Nog even geduld hebben dus.

14 december 2022

Verharding

Vandaag weer even wezen kijken bij de klimaattuin. Het grondwerk is gedaan en de verharding zijn ze aan het leggen. Het zijn grote tegels van Swaansbeton: Solidrain met deels een open structuur. Hierdoor komen straks plantjes zoals kruiptijm en sedum.
De grote platen komen op een fundering van Solidgreensubstraat. Deze zorgt voor draagkracht, waterinfiltratie, voeding voor de planten, goede doorwortelbaarheid en waterbuffering.
Wordt vervolgt!

8 december 2022

Uitzetten van de verharding en de plantvakken va Klimaatplan Wanroij.

Uitzet- werkzaamheden

Men is druk bezig met de uitwerkzaamheden van het project. De vakken voor de (semi)verharding en plantvakken kun je duidelijk zien.

 

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten de drie bestaande bomen te verplaatsen. Dit omdat zij op het leidingen tracé stonden. Om in de toekomst problemen te voorkomen, wordt er een andere plek voor deze bomen gezocht, in of naast de klimaattuin.

7 december 2022

Vandaag is Eurocon gestart met het grondwerk van de klimaattuin. Tovotuinen zal na januari 2023 met de beplanting beginnen.

17 augustus 2022

Beste buurtbewoner, vrijwilliger, bestuurder, belanghebbende,

In 2021 zijn wij met een groepje vrijwilligers gestart om de omgeving rondom De Lookant te vergroenen en klimaatneutraler te maken. Carla Rovers heeft hiervoor ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen werden ook aan de buurtbewoners en andere belangstellenden gepresenteerd. 

Echter, zorginstantie Pantein heeft aangegeven de zorg in De Lookant in de nabije toekomst te stoppen. Het pand zal worden verkocht. Omdat de toekomst van het pand onzeker is, hebben we besloten om de plannen die er lagen, niet uit te voeren. 

Er is toen besloten om op een andere plek vergroening door te voeren; rondom het speelveldje bij de Ploegweg/Zichtstraat. Ook hiervoor heeft Carla Rovers ontwerpen gemaakt. 

Alvorens te starten met de werkzaamheden (tegels eruit, groen erin) willen wij deze plannen graag met u delen. Daarom nodigen wij u uit om op dinsdag 30 augustus vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur aanwezig te zijn op het speelveldje, waar we de plannen aan u uitleggen. De gemeente wil dit najaar nog starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Graag begroeten wij u op 30 augustus.  

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Hanneke. 

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Klimaatgroep

Carla Rovers

Sabrina Meulmeesters

Hanneke van der Velden: 06-1252 6170

16 december 2021

We hebben op 16 oktober de presentatie gehad van het schetsontwerp Klimaatplan Wanroij. Fijn dat u met zovele bent komen kijken.

Er werden tijdens de vragenronde enkele vragen gesteld over de toekomst van zorgcentrum De Lookant. Op dat moment hadden we groen licht gekregen van de gemeente Sint Anthonis. Maar door de onzekerheid over het zorgcentrum, wordt het ontwerp van het Klimaatplan iets gewijzigd. De vergroening van de hoek Zichtstraat en Ploegweg gaat door, op alleen gemeentegrond. Het Klimaatplan wordt daarom gewijzigd en uitgebreid. We kruipen weer achter de tekentafel en nemen zo mogelijk, uw opmerkingen mee die tijdens de presentatie naar voren zijn gekomen. We zullen in het nieuwe jaar contact opnemen met bewoners van aangrenzende woningen.

16 oktober 2021

Het Klimaatplan Wanroij is op zaterdag 16 oktober 2021 gepresenteerd.
Zie hieronder het schetsontwerp.

Schetsontwerp Klimaatplan Wanroij
Beplantingsvoorstel Klimaatplan Wanroij

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep Klimaatplan Wanroij

Tijs van de Hulsbeek
Hanneke van der Velden
Frank van der Velden
Gerry Janszen
Carla Rovers

Samen Wanroij beter klimaatproof maken

Op de hoek van de Zichtstraat en Ploegweg ligt een groot verhard plein. Het is een stenige massa die niet uitdaagt om te verblijven. Dit vond ook initiatiefnemer Tijs van de Hulsbeek en Kees Jozephs. Hij heeft een start gemaakt om dit plein klimaatproof te maken. Doe je mee?

Hittestress en duurzaamheid

Hittestress…. daar hebben we dagelijks mee te maken, de ene week sneeuwt het, de andere week kunnen we in een T-shirt naar buiten. Verharding heeft een negatief effect op hittestress. Op plekken met veel verharding is het warmer en door de hoofdzakelijke dichte structuur kan water zich moeilijk een weg vinden. Door bestrating om te zetten in beplanting ontstaat er een plezierige plek voor mens en dier.

Tuin voor iedereen

Het idee is om op de hoek Zichtstraat en Ploegweg een klimaatbestendige tuin te maken voor en door Wanroij. Een tuin waar ontmoeting met vrienden, familie, buurtgenoten en klimaatadaptatie centraal staat.

Carla Rovers Vormgeving stad en landschap heeft opdracht gekregen van gemeente Sint Anthonis om het schetsontwerp voor de klimaatbestendige tuin te maken. Het adviesbureau Jens ingenieurs en adviseurs uit Helmond zal de technische uitwerking voor hun rekening nemen.

Participatie

Wij willen graag jouw mening horen, doe je mee?
Voordat gestart kan worden met het klimaatproof maken van deze stenen massa, worden jij en verschillende verenigingen en stichtingen, benaderd om mee te denken in dit proces. Er is een werkgroep opgestart om de participatie te begeleiden. Nadat we jullie ideeën verzameld hebben door middel van de enquête, willen we jullie een ontwerpschets voorleggen. Hierin zullen we zo veel als mogelijk jullie wensen in verwerken. Hierbij respecteren we de wensen van de opdrachtgever. Er lijkt een actief draagvlak te ontstaan voor beheer en onderhoud, dit wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst.

Wil je meer weten over dit project of wil je je actief inzetten voor dit positieve initiatief, kun je je aanmelden bij Hanneke van der Velden, 06 12526170 (na 18:00 uur) of klimaatplanwanroij@gmail.com. Je krijgt dan telkens een e-mail als er nieuwe informatie is.

Je wordt op de hoogte gehouden van dit project via het Wanroijs nieuws en de website samensintanthonis.nl  en er de facebookpagina: Klimaatplan Wanroij

Wij wensen je veel positiviteit,

Uitkomst enquête