Klimaatplan Wanroij

16 december 2021

We hebben op 16 oktober de presentatie gehad van het schetsontwerp Klimaatplan Wanroij. Fijn dat u met zovele bent komen kijken.

Er werden tijdens de vragenronde enkele vragen gesteld over de toekomst van zorgcentrum De Lookant. Op dat moment hadden we groen licht gekregen van de gemeente Sint Anthonis. Maar door de onzekerheid over het zorgcentrum, wordt het ontwerp van het Klimaatplan iets gewijzigd. De vergroening van de hoek Zichtstraat en Ploegweg gaat door, op alleen gemeentegrond. Het Klimaatplan wordt daarom gewijzigd en uitgebreid. We kruipen weer achter de tekentafel en nemen zo mogelijk, uw opmerkingen mee die tijdens de presentatie naar voren zijn gekomen. We zullen in het nieuwe jaar contact opnemen met bewoners van aangrenzende woningen.

16 oktober 2021

Het Klimaatplan Wanroij is op zaterdag 16 oktober 2021 gepresenteerd.
Zie hieronder het schetsontwerp.

Schetsontwerp Klimaatplan Wanroij
Beplantingsvoorstel Klimaatplan Wanroij

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep Klimaatplan Wanroij

Tijs van de Hulsbeek
Hanneke van der Velden
Frank van der Velden
Gerry Janszen
Carla Rovers

Samen Wanroij beter klimaatproof maken

Op de hoek van de Zichtstraat en Ploegweg ligt een groot verhard plein. Het is een stenige massa die niet uitdaagt om te verblijven. Dit vond ook initiatiefnemer Tijs van de Hulsbeek en Kees Jozephs. Hij heeft een start gemaakt om dit plein klimaatproof te maken. Doe je mee?

Hittestress en duurzaamheid

Hittestress…. daar hebben we dagelijks mee te maken, de ene week sneeuwt het, de andere week kunnen we in een T-shirt naar buiten. Verharding heeft een negatief effect op hittestress. Op plekken met veel verharding is het warmer en door de hoofdzakelijke dichte structuur kan water zich moeilijk een weg vinden. Door bestrating om te zetten in beplanting ontstaat er een plezierige plek voor mens en dier.

Tuin voor iedereen

Het idee is om op de hoek Zichtstraat en Ploegweg een klimaatbestendige tuin te maken voor en door Wanroij. Een tuin waar ontmoeting met vrienden, familie, buurtgenoten en klimaatadaptatie centraal staat.

Carla Rovers Vormgeving stad en landschap heeft opdracht gekregen van gemeente Sint Anthonis om het schetsontwerp voor de klimaatbestendige tuin te maken. Het adviesbureau Jens ingenieurs en adviseurs uit Helmond zal de technische uitwerking voor hun rekening nemen.

Participatie

Wij willen graag jouw mening horen, doe je mee?
Voordat gestart kan worden met het klimaatproof maken van deze stenen massa, worden jij en verschillende verenigingen en stichtingen, benaderd om mee te denken in dit proces. Er is een werkgroep opgestart om de participatie te begeleiden. Nadat we jullie ideeën verzameld hebben door middel van de enquête, willen we jullie een ontwerpschets voorleggen. Hierin zullen we zo veel als mogelijk jullie wensen in verwerken. Hierbij respecteren we de wensen van de opdrachtgever. Er lijkt een actief draagvlak te ontstaan voor beheer en onderhoud, dit wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst.

Wil je meer weten over dit project of wil je je actief inzetten voor dit positieve initiatief, kun je je aanmelden bij Hanneke van der Velden, 06 12526170 (na 18:00 uur) of klimaatplanwanroij@gmail.com. Je krijgt dan telkens een e-mail als er nieuwe informatie is.

Je wordt op de hoogte gehouden van dit project via het Wanroijs nieuws en de website samensintanthonis.nl  en er de facebookpagina: Klimaatplan Wanroij

Wij wensen je veel positiviteit,

Uitkomst enquête