Wat is nou groen erfgoed?

Erfgoed is volgens mij, dat wat we hebben gekregen van onze voorouders. De landschappelijke structuren die minimaal enkele generaties geleden zijn aangelegd. Nederland is namelijk verdeelt in verschillende landschapstypen met elk hun eigen oorsprong en karakteristieken.

Bijvoorbeeld het heuvellandschap in Zuid-Limburg met de afwisseling van hoge en open plateaus, beboste hellingen en besloten groene dalen is ontstaan door o.a. verschuivingen in de bodem, vorming van mergel en doordat de rivieren diepe dalen uitsleten. Het zandgebied wat veel te vinden is in het zuiden en oosten van Nederland is herkenbaar aan de grote eenheden bouwland (essen), weilanden in beekdalen, heidevelden en bos. Het is ontstaan doordat mensen zich gingen vestigen in de bossen waardoor steeds meer bossen werden gekapt en de onvruchtbare zandgrond werd bemest waardoor ‘essen’ ontstonden. Door de geschiedenis van de plek en de daaruit voortvloeiende karakteristieken van de plek, kun je deze plek plaatsen en is die herkenbaar.

Deze landschapsstructuren zijn ook in het klein terug te vinden, bijvoorbeeld in landgoederen en boerenbedrijven. Nu nog worden erven van boerderijen aangelegd met een knipoog naar het verleden en boerenbedrijven en industriƫle bebouwing worden landschappelijk ingepast.

De ruilverkaveling heeft een grote impact gehad op het Nederlandse landschap. In deze periode heeft de herindeling van de grond, de vaak kleinschalige structuur van het landschap overhoop gehaald. Grotere kavels, rechte wegen en nieuwe boerderijen zorgden voor een rationeel landschap. Maar veel oorspronkelijke karakteristieken van het landschap zijn wel behouden gebleven. Als landschappelijk ontwerper kun je besluiten om karakteristieke singels, dijkjes en bosschages te laten bestaan. Of je kunt ze wegvagen en een nieuw landschap creƫren. Maar stel jezelf eens de vraag, waarom ga jij op vakantie naar die ene speciale plek? Juist om de sfeer die bepaald wordt door de rangschikking van de onderdelen van het landschap.

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering

Landschappelijke inpassing van een voedsellandschap

Lees dit artikel over een project van Carla Rovers

Met het landschap moet zorgvuldig omgegaan worden. Het reorganiseren van het landschap zal door de jaren heen toch wel gebeuren. Maar ben je aan het bouwen in het buitengebied, weet je dat, dat niet zonder restricties mag. De nieuwbouw of datgene wat je wilt veranderen moet in het landschap ingepast worden. Gemeenten hebben regels opgesteld om de herkenning/sfeer van de buitenruimte te behouden. Ons erfgoed te bewaken als het ware. Pas je de regels goed toe, kan het een positieve toevoeging zijn aan je tuin en de beleving van je thuis.

Wil je meer informatie over landschappelijke inpassingen of kwaliteitsverbeteringen, kom ik graag bij je kijken.